Skogslyckan

Skogslyckan

Konstnärlig gestaltning Skogslyckan

Färdigställt 2011. Uppdragsgivare Svenska kyrkan, Växjö. En minnesplats med bänkar vid dammen på Skogslyckans kyrkogård. Menat som en rekreationsplats, antingen för den som har långt till kyrkogården där de anhöriga är begravda, eller för den som bara vill sitta ner och få en lugn stund.

Utsmyckningen består av tre större stenar placerade i grupp, en större med längd 2,7 m och höjd 1 m, de andra två ca 80 cm långa. Två av stenarna har kristallglas vilandes över sig. Glaset är gjutet mot stenen och följer dess yta exakt. På ovansidan är glaset slipat och himlen avspeglas i denna yta såväl som den intilliggande dammen. På stenen, diabas brutet i Östra Göinge, är den så kallade barkytan bevarad och lämnad orörd. Verket ramas in av cortenstål och marken är belagd med mörk skifferkross. Utsmyckningen täcker en yta på ca 9 kvm och knyter an till sin omgivning i både placering, form och materialval. Nattetid lyses skulpturen upp med strålkastare ovanifrån. utgångspunkten var att skapa ett verk med sakrala dimentioner utan att vara knuten till en trosbeskännelse.